Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отново безплатно дърва за медици и военноинвалиди

23 Април 2021

 Община Болярово и тази година ще отпусне по 8 кубика дърва безплатно за лекарите и стоматолозите, които работатят на територията й и обслужват местното население. По 3 кубика дърва ще бъдат отпуснати и на единствения останал жив ветеран от войните Каньо Вълков, както и на още петима души, които са със статут на военноинвалиди. Предстои този въпрос да бъде обсъден и от общинските съветници. Общински съвет - Болярово ще проведе деветнадесетото си заседание на 28 април. Като една от най-важните точки в дневния ред е отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. Предстои и приемането на докладите за дейността на шестте читалища за 2020 г., отчети за организацията на работа на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за гражданската регистрация, Закона за вероизповеданията, Закона за ветеринарно-медицинската дейност за 2020 година. Общинските съветници ще гласуват и по отчетите на кметските наместници на селата Шарково, Голямо Крушево и Горска поляна.

  •