Начало » Новини » Новинa
Актуално
Предстои заседание на Общинския съвет

26 Май 2021

 24 800 лв. ще бъдат осигурени от общинския бюджет за спешен ремонт на хидроизолацията на покрива на Средно училище „Д-р Петър Берон" в Болярово. Това предложение на кмета на общината Христо Христов ще обсъждат на 27 май общинските съветници. Двадесет и шест са точките в предварителния дневен ред за заседанието. Освен актуализацията на бюджета и разпоредителни сделки с общински имоти, съветниците ще обсъдят и отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за културата за 2020 г., както и отчетите на кмета на село Мамарчево и кметските наместници на селата Ружица, Вълчи извор, Ситово-Иглика, Златиница, Дъбово, Крайново и Странджа.
На вниманието на съветниците е предложена и Стратегия за подкрепа личностното развитие на децата и учениците в община Болярово 2021/2020 г., както и протокола от проведено неприсъствено заседание на общото събрание на „Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужване от В и К гр. Ямбол". Ще се обсъдят и варианти за осигуряване на средства за реконструкция и рехабилитация на ул. Нико Пехливанов", ул. „Георги Димитров" и ул. „Кирил Маджаров" в град Болярово, реконструкция на водопроводната мрежа в с. Малко Шарково, почистване на коритото и биологично укрепване на бреговете на река Поповска в участък с дължина около 300 м. в урбанизираната територия на гр. Болярово и ремонт на църквата „Свети Георги" в село Воден.

  •