Начало » Новини » Новинa
Актуално
Определени са местата за агитационни материали

11 Юни 2021

 Със заповед на кмета Христо Христов се регламентират местата - специално поставените табла на ул. "Девети септември" в Болярово/ в градинката до паметника /, за поставяне на плакати, обръщения и други предизборни агитационни материали, във връзка с насрочените на 11 юли 2021 г. избори за Народно събрание. Предизборната кампания се открива на 11юни 2021 г., 30 дни преди изборния ден и приключва в 24.00 ч. на 9 юли 2021 г.
На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
На сгради, огради и витрини могат да бъдат поставяни агитационни материали само след писмено разрешение на собственика или управителя на имота.
Върху терени публична общинска собственост поставянето на агитационни материали се извършва съгласно изискванията на Наредба №9 на Общински съвет - Болярово за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Болярово.
Забранено е поставянето на агитационни материали на автобусните спирки, сгради - публична държавна или общинска собственост, независимо от съгласието на наематели, ползватели или концесионери; по дървета и стълбове за ул. осветление, ел. табла и кошове за смет.

  •