Начало » Новини » Новинa
Актуално
Дежурен служител в общината ще приема на 26 юни заявления за гласуване по настоящ адрес

25 Юни 2021

Община Болярово уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 26.06.2021 г. включително. В тази връзка в събота ще има дежурен специалист ГРАО в общината от 8 до 17 часа.
Искането се прави чрез писмено заявление Приложение № 12-НС до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството https://regna.grao.bg/.
За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателя НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.
В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

  •