Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово изплати предсрочно лизингов договор

10 Февруари 2022

 Община Болярово изплати предсрочно лизинговия договор за сметосъбиращата машина. Тя бе закупена с решение на Общински съвет-Болярово през миналата година, като машината беше собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга, а срокът за погасяване беше 60 месеца.
Благодарение на ефективното и икономично разпределение на финансовите ресурси, строгата бюджетна дисциплина и прецизното планиране на разходите, лизинговият договор беше окончателно изплатен само за година. Последната вноска беше внесена в средата на януари тази година. Стойността, платена от общинския бюджет е 277 653,40 лв. с ДДС, в това число главница, лихви и такси за обслужване. Така сметосъбиращата машина вече официално е собственост на община Болярово.

  •