Начало » Новини » Новинa
Актуално
Покана за обществено обсъждане на бюджет 2022

21 Март 2022

На основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2022 г.
Обсъждането ще се проведе на 30.03.2022 г. /сряда / от 13.30 часа в залата на Читалище „Възраждане" гр. Болярово.
Кметът на община Болярово отправя покана към всички граждани, представители на граждански сдружения и юридически лица, представители на медии и други, които осъществяват дейност на територията на общината, да вземат участие в обсъждането.

Проектът на бюджета можете да прочетете тук

 

  •