Начало » Новини » Новинa
Актуално
В Болярово предстои изграждане на комплекс за интегрирани услуги за уязвими групи

13 Април 2022

 Съвместният проект на общините Смядово, Ветрино и Болярово е получил най-висока оценка от Оценителната комисия и на Комитета за подбор на проекти по процедура „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите", съобщиха по Норвежкия финансов механизъм.
Като партньор Община Болярово кандидатства съвместно с общините Смядово и Ветрино и сдруженията „Център за междуетнически диалог и толерантност" „Амалипе" и „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" със съвместно проектно предложение „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово".
Общата стойност на одобреното финансиране по този проект е 749 999,78 eвро. Целта е в Болярово да бъде изграден комплекс за интегрирани услуги. „Освен малцинствата, успяхме да убедим финансиращата организация, че от такива услуги се нуждаят и други социални групи в общината, като хора с увреждания, самотни пенсионери и др.", коментира заместник-кметът Нина Терзиева.
В Болярово ще бъдат разкрити 6 работни места за период от 21 месеца, както и 7 нови работни места с продължителност от 18 месеца.

  •