Начало » Новини » Новинa
Актуално
Фитнес на открито ще бъде изграден в Болярово

13 Април 2022

Проект на община Болярово ще бъдат финансиран по програма „Чиста околна среда", съобщават от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Община Болярово ще получи по програма „Чиста околна среда" около 15 хиляди лева за нова зона за отдих и спортни занимания - фитнес на открито до новото мултифункционално игрище в града.
В резултат на обявения прием за Националната кампания "Чиста околна среда 2022г.", бяха получени и разгледани общо 1740 бр., от които на общини и кметства - 843 бр., на училища ЦПРЛ/ОДК - 433 бр., на детски градини - 464 бр.
След извършено класиране от Комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите бяха одобрени за финансирани 341 бр. проектни предложения, от които 135 проекта на общини и кметства, 103 проекта на училища и ЦПРЛ/ОДК и 103 проекта на детски градини, уточняват от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Във фейсбук-профила си министърът на околната среда и водите Борислав Сандов съобщи, че проектните предложения тази година са изключително голям брой, което показва и добрия ефект на тази програма на МОСВ. Затова от министерството обмислят през следващата година да завишат значително тази програма и тя като минимум да се удвои, каза още Сандов.
Целта на кампанията „Чиста околна среда - 2022г." е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда - 2022г." се цели реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.
Крайната дата за реализация на проектите е 30.11.2022 г.

 

  •