Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО И ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ЗАЩИТА НА ГРАНИЧНИЯ УЧАСТЪК

23 Юни 2022

Реагирахме веднага. Още на 7 юни са изпратени възражения от общинското ръководство до президента и министерството на вътрешните работи. По темата са водени разговори с народните представители от област Ямбол. Получено е и уверение от министъра на вътрешните работи, че на този етап дейността на управлението ще се запази, а реформата касае само административния отдел, който ще бъде преместен в Елхово, обясни кметът Христо Христов.
Уверенията на този етап обаче са само устни. Докато заповедта не бъде отменена, тя остава в сила. Тоест на 13 юли граничният полицейски участък ще бъде дефакто закрит.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, ръководството на Община Болярово и общинските съветници от Общински съвет Болярово, ръководени от интересите, отговорността и с грижа за безопасността на жителите на Община Болярово, както и опазването на обществения ред и сигурност на българо-турската граница, която е и външна граница на Европейския съюз, на основание чл. 21. ал.2 от ЗМСМА остро възразяваме срещу решението на МВР за преструктурирането на РДГП - Елхово чрез закриването на Граничен полицейски участък-Болярово.
Вземането на такова решение, без да се има предвид мнението на представителите на местната власт, а именно Кмета на община Болярово и Общински съвет - Болярово, представляващи жителите на общината, предизвиква в голяма степен крайно недоволство от страна на населението.
Граничен полицейски участък беше разкрит през 1998 г. след настояване от страна на местната общност. Община Болярово предостави не само сградния фонд, но и съдействахме със средства от общинския бюджет за ремонтирането и оборудването на помещенията.
Охраняваните от ГПУ-Болярово 35,544 км от държавната ни граница съвпадат с южната граница на Община Болярово. Това е близо 24 % от цялата дължина на сухоземната граница, охранявана от РДГП-Елхово.
Изразяваме своята загриженост предвид реалната ситуация и засиления миграционен натиск по българо-турската граница през последните години. Както се посочва и в отчетните доклади на МВР, най-натоварена в миграционно отношение през 2021 година остана българо-турската граница. Предотвратени са 42 168 опита за незаконно влизане в България, което е с над 5 пъти повече в сравнение със същия период на 2020 г.
Само тази година, за периода 01.01.2022-30.04.2022 г. задържани незаконни мигранти на вход на държавната граница България-Турция са 436, от които 323 на зелена граница. Наблюдава се 95,7% увеличение в сравнение със същия период на 2021 г.
В тази връзка остават неясни мотивите за закриване на Граничното полицейско управление в Болярово, което показва високи резултати, както в оперативно-издирвателната работа така и в превенцията на нелегалната миграция и трафик на хора.
Зоната на отговорност на Граничен полицейски участък - Болярово е далеч по-голяма. При липсата на постоянно полицейско присъствие в 20-те населени места на община Болярово, чиято обща територия е 667,9 квадратни километра, равняващи се близо на 20 % от територията на област Ямбол и 3,4 % от тази на Югоизточния район от ниво 2, Граничният полицейски участък оказва изключително съдействие за опазването на обществения ред и най-вече за спокойствието на жителите.
На Граничния полицейски участък разчитаме и за ранно оповестяване на случаи на пожари в горските ни територии, както и на пряко участие с техника и хора в гасенето на такива пожари. Само общинските горски територии са 5291.8 ха.
С тази реформа ще се влоши нивото на сигурност и обществен ред в община Болярово. Засягат се и човешки съдби, включително и свързаните с това трудово-правни взаимоотношения на над 100 служители от ГПУ - Болярово, техните семейства и близки.
Жителите на общината са готови да излязат и на протест срещу готвената реформа и ние изразяваме готовността да предприемем всички разрешени от закона действия, за да защитим техните интереси.
Категорично заявяваме, че за решаването на въпроси, касаещи местната сигурност, от приоритетно значение е мнението на местното население. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане или дори провеждането на местен референдум.
Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на гражданите и местната власт при вземането на решения, свързани със сигурността, спокойствието и обществения ред в общината, в това число закриването или преструктурирането на държавни институции в Болярово, като ГПУ, РУ или други.

 

  •