Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава приемът на заявления за желаещите да ползват Комплекса за интегрирани услуги

10 Октомври 2022

Община Болярово продължава приема на заявления от желаещите да ползват услугите на Комплекс за интегрирани услуги за групи в неравностойно положение.
Комплексът е обособен в изпълнение на проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Мултидисциплинарният екип от специалисти в комплекса включва:
• социален работник
• социален асистент
• кариерен консултант
• образователен медиатор
• специалист интеграция на уязвими групи
• медицински специалисти
Предоставяните интегрирани услуги в комплекса изцяло са фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата в неравностойно положение и подкрепа на техните семейства, в това число:
• дневни и почасови услуги;
• мобилни услуги в домашна среда;
• заместваща грижа.
Желаещите да ползват комплекс от интегрирани здравно-социални услуги подават заявление за включване в проекта в помещението на Комплекса в гр. Болярово, ул. "Девети септември" № 11, ет.1 или на телефон: 04741/60-44.
Задължително условие за включване в проекта е заявяване на най-малко две услуги.
Лице за контакт: Донка Иванова, Ръководител/ социален работник.
След провеждане на подбор, одобрените лица ще бъдат информирани лично.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея".

 

  •