Начало » Новини » Новинa
Актуално
Честит ден на българската община!

12 Октомври 2022

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,

На днешния 12 октомври за 23-та поредна година в България отбелязваме Деня на българската община и местното самоуправление.
Всеки човек, както и всяко населено място и всяка община си има своите индивидуалности и специфични предизвикателства. Но теми като подобряването на инфраструктурата, достъпни услуги за гражданите, разширяване на социалните услуги и други обединяват всички общини и селища в България. В този смисъл като кмет на община Болярово отправям благодарност към Националното сдружение на общините в Република България, по чиято инициатива днешният 12 октомври е официален празник в страната ни, както и към Регионалната асоциация на общините „Тракия", към Асоциация Общински гори, за съдействието, което ни оказват, за подобряване на диалога с централната власт.
Болярово е обявен официално за средище на община с Указ № 794 от 24 септември 1949 г. на Президиума на Народното събрание (Обн., ДВ, бр. 224 от 28.09.1949 г.). През годините със статут на общини са били и нашите населени места Стефан Караджово, Мамарчево, Ружица, Попово, Шарково, Воден, Голямо Крушево, Денница.
С Указ № 1942 на Държавния съвет на НРБ от 4 септември 1974 г. Болярово е обявен за град, а от 1978 г. общината е и в състав от сегашните 20 населени места.
Независимо от техния статут - общински център, кметства или кметски наместничества, като общинската администрация винаги сме се стараели да разпределяме общинския бюджет и привлечените външни средства реципрочно за всички населени места, така, че за техните жители да бъдат създадени удобства и достъпни услуги.
Днес, 73 години от създаването на Община Болярово като административна структура и 48 години от обявяването на общинския център за град, ние се гордеем с постигнатите резултати в стремежа ни да предоставяме все повече и по-качествени социални услуги, в работата по подобряване на инфраструктурата и реализирането на проекти, в активността ни за развитието на културата, туризма и спорта, в обслужването на гражданите.
Уважаеми общински съветници,
използвам още веднъж възможността да благодаря за вашата съпричастност и отговорност при гласуването на предложенията на администрацията за решения на различните проблеми, поставени от жителите на община Болярово.
Уважаеми кметове и кметски наместници,
служители и специалисти в общинска администрация,
на вас благодаря за положените усилия, всеотдайност и упоритост, които влагате при изпълнението на служебните си задължения. Всички ние работим, водени от обществения интерес, а наши основни приоритети са развитието на община Болярово и създаването на по-добри условия за живот на нашите съграждани.
Уважаеми съграждани,
обръщам се в днешния ден с благодарност и към вас за активността, която изразявате чрез обществените обсъждания по различни въпроси, и чрез устните и писмени предложения до общинската администрация за реализацията на нови проекти и идеи.
Пожелавам на всички здраве, благополучие и много успехи.
Честит празник!

Христо Христов,
Кмет на Община Болярово

 

  •