Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общината отпуска финансова помощ на сдруженията на етажната собственост

28 Октомври 2022

Община Болярово ще отпусне финансова помощ на сдруженията на етажна собственост, за да изготвят своевременно документацията си за бъдещата национална програма за енергийна ефективност. На днешното си заседание Общинският съвет с пълно единодушие прие предложението на кмета на община Болярово Христо Христов и заместник-кмета Нина Терзиева на сдруженията да бъдат отпуснати до 100 % от нужните им разходи за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата по изискванията на Закона за устройство на територията, съставяне на технически паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност.
Съгласно насоките за кандидатстване, крайни получатели по процедурата ще са Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, в многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 г. и в които има най-малко четири самостоятелни обекта на повече от един собственик. Срокът за кандидатстване на първия етап ще е март 2023 г., като финансирането ще е 100 %. На следващ етап се предвижда финансовата помощ от държавата да е до 80 %.
През предходния етап на програмата през 2015-2016 г. по Националната програма за енергийна ефективност бяха санирани 3 жилищни блока в Болярово - бл. 1 и бл.15 на улица „ Граничарска" и блок 35 на ул. „Девети септември", припомни кметът на община Болярово Христо Христов. Тогава общинската администрация успя да осигури чрез държавата 1 милион лева. На изискванията отговаряше още един жилищен блок в Болярово, но тогава собствениците не успяха да се организират и съответно да получат одобрено финансиране.
Сега водеща при кандидатстването ще е отново общината, но всичко отново ще зависи от сдруженията на собствениците. Това е поредната социална стъпка на общината, каза още кметът Христо Христов и призова сдруженията на етажна собственост този път да бъдат наистина активни.
Финансирането от общината ще се отпуска по реда на постъпване на заявленията до изчерпване на предвидените около 100 хиляди лева в бюджета. В договорите, които ще бъдат подписани с представителите на сдруженията, са предвидени изрични клаузи, че те са задължени да възстановят получените средства в общинския бюджет след получаването на сумите от държавата, както и в случай, че се откаже от проекта за енергийна ефективност и по негова вина не бъде подписан договор с Министерството на регионалното развитие, разясни заместник-кметът Нина Терзиева.

  •