Начало » Новини » Новинa
Актуално
Швейцарски фонд и немски инвеститор направиха дарение за община Болярово

22 Декември 2022

 Община Болярово получи дарение на медицинско оборудване, обзавеждане, дрехи и други материали в помощ на социалните заведения и домове, както и за нуждаещи се жители. Това обяви кметът на общината Христо Христов.
Дарението е на стойност близо 30 хил. лв., осигурени от швейцарски фонд и немски инвеститор, като областната администрация в Ямбол е съдействала за разпределението на помощта към община Болярово, обясни областният управител Георги Чалъков.
Болярово е общината, в която има най-много видове социални услуги в област Ямбол, припомниха от общинската администрация. При съгласуването на дарението с швейцарския фонд, са проучени нуждите на Дома за пълнолетни лица с умствени увреждания в Малко Шарково, Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в с.Мамарчево, другият Център в Мамарчево - за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, на Центъра за социална рехабилитация и интеграция - гр. Болярово, на Дома за стари хора в село Воден, както и на двете защитени жилища за лица с умствена изостаналост в село Малко Шарково и в гр. Болярово, и на защитеното жилище за лица с физически увреждания" в гр. Болярово. На тях ще бъдат предоставени дарените болнични легла, маси, столове, инвалидни колички, дрехи и други. Медицинско оборудване и инструменти ще бъдат дарени на филиала за спешна медицинска помощ. Пакети с дарения ще бъдат предоставени и на децата от общината, както и на нуждаещи се граждани, каза още кметът на Болярово Христо Христов.

  •