Начало » Новини » Новинa
Актуално
Пореден социален проект на Община Болярово получава финансиране

18 Януари 2023

 Одобрено е проектното предложение на Община Болярово за укрепване на капацитета с цел плавно и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и личната помощ в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Малко Шарково, защитените жилища за лица с умствена изостаналост, Дома за стари хора в село Воден, и центровете за настаняване от семеен тип за лица с деменция и лица с увреждания в Мамарчево. Предстои подписването на договора за финансиране по програма „Развитие на човешките ресурси", съобщи заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.
По проекта предстои да бъдат изготвени анализи в сферата на социалните услуги, както и програми за развитие на качеството на социалните услуги в съответствие с новите изисквания на законите за социалните услуги и за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Ще бъдат организирани и обучения на персонала в социалните заведения. Отпуснатото финансиране е 82 хиляди лева.

  •