Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

16 Март 2023

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

 

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 18.03.2023 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 27.03.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

РИК Ямбол напомня, че до 18.03.2023 изтича срокът за :

-подаване за заявление за гласуване по настоящ адрес;

-подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

За Целта в община Болярово ще има дежурен служител до 17,00 ч. на 18.03.2023 г., който да приема заявления на желещите граждани.

  •