Начало » Новини » Новинa
Актуално
Със затоплянето на времето общинското звено по горите започна залесителни кампании

28 Март 2023

 Нови багри ще украсят град Болярово това лято след поредната залесителна кампания. Дни преди Седмицата на гората бяха засадени около 40 дървета и храсти в централната част и кварталите. Те са от видовете цезалпиния, известна като „Райската птица в градината", дървовидна ружа, японски чашкодрян, зимен и летен жасмин, ясенолистен явор негундо, хималайска мелия, източна туя и др., информира лесоинженерът Николай Колев.
С негово съдействие и по инициатива на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни дървовидна ружа и хартиено дърво бяха засадени и от ученици от СУ „Д-р Петър Берон" на 28 март в двора на Защитеното жилище за лица с физически увреждания в Болярово.
Наред с това се организират и залесителни кампании по програма на община Болярово. Над 2 декара общински терен в землището на с. Попово през февруари бе залесен с жълъд от летен дъб. Той е характерен дървесен вид за боляровския район и всички зони от НАТУРА 2000.
Лесоинженерът апелира гражданите да опазват дърветата и да не допускат пашуващи животни да ги унищожават.
А в Седмицата на гората Община Болярово планира обща инициатива с Държавно горско стопанство - Елхово. Служители от общинската администрация и лесничеи ще почистят съвместно незаконни сметища от вещи и дрехи на мигранти, които пресичат държавната граница.
Това не е първата екоакция по границата с Турция. Огромни сметища бяха почистени през миналата година в близост до селата Странджа, Крайново и Воден. Сега обаче отново имаме информация, че има такива на територията на общината в района на същите села, уточни кметът на община Болярово Христо Христов.
Замърсяването на големи територии около границата се превърна в постоянно явление през последните две три години. Премахнатото до село Крайново сметище преди няколко месеца обхващаше близо 3 декара.
От Община Болярово се надяват в контролирането и недопускането на незаконното струпване на отпадъци по границата и в горските територии да се включат активно и всички държавни институции от чиято компетентност е опазването на реда, сигурността и чистотата на околната среда. 

  •