Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИВЕТСТВИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО ПО ПОВОД СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2023 Г.

3 Април 2023

УВАЖАЕМИ ЛЕСОВЪДИ,
ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ,
ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА,

За мен е чест да Ви поздравя по случай Седмицата на гората, празникът на всички, които обичат и се грижат за гората.
Още от 1925 г. това е най-значимото събитие в годината за всички нас, които милеем за гората и влагаме всичките си сили и умения за нейното опазване, стопанисване и обновление.
Поддържането на горите е изключително важен отрасъл за община Болярово, която стопанисва 5291.8 ха общински гори.
Използвам повода отново да благодаря на Общинското звено „Гори", на РУГ-Сливен и ДГС-Елхово за съдействието, което ни оказахте при своевременното изготвяне и утвърждаване на Горскостопанския план на горите, собственост на Община Болярово и последващите действия по стопанисването на общинския горски фонд.
Една от целите, която си поставихме с този план, е и да се увеличи залесяването. Именно такива действия предприехме с общинското звено в първите месеци на 2023-та година, като подобни кампании ще продължат и занапред.
Община Болярово е член и на Асоциация „Общински гори" и аз като кмет на общината, като заместник-председател на асоциацията, а и като председател на Ловно-рибарско сдружение „Странджа", съм приел като мисия опазването и развитието на икономическите, социалните и екологични функции на общинските гори и природните богатства.
Приемете искрената ми благодарност и признателност за професионализма, който проявявате ежедневно в името и за благото на българската гора, защото грижата за нея е мъдра инвестиция за бъдещите поколения.
Благодаря и на всички граждани на община Болярово, които дават своя личен пример, проявявайки отговорност и грижа за опазването на околната среда!
Пожелавам на вас и на вашите семейства здраве и щастие!
Пазете и обичайте зеленото богатство, защото гората е здраве!
Честит празник!

Христо Христов,
кмет на Община Болярово

 

  •