Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Общински съвет-Болярово на 30 май

29 Май 2023

 Общински съвет - Болярово ще заседава на 30 май. В дневния ред са включени отчетите за работата на кмета на с. Мамарчево и кметските наместници на с. Ружица, с. Вълчи извор, с. Златиница, с. Дъбово, с. Ситово-Иглика, с. Крайново и с. Странджа за 2022 година. Общинските съветници ще гласуват и Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Болярово /2023 - 2024 г./ и Актуализиране на Годишен план за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за подкрепа личностно развитие на децата и учениците в община Болярово /2023 - 2024 г./. Ще бъде определен и представител на община Болярово за представител на община Болярово за участие в насроченото на 15.06.2023 г. общо събрание на акционерите на МБАЛ „Свети Пантелеймон" АД - Ямбол.

  •