Начало » Новини » Новинa
Актуално
Проведе се кампания "Пътят към успешната реализация"

7 Юни 2023

Кампания "Пътят на успешната реализация", сред учениците от 7 клас в СУ "Д-р Петър Берон" - град Болярово проведе мултидисциплинарният екип към Комплекса за интегрирани услуги. Целта на кампанията, която бе посветена и на 24 май - деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, е насърчаване на учениците от да завършат и продължат своето образование, за да придобият знания, умения и компетенции за успешна реализация.
Кампанията се проведе с ученици от 7 клас в СУ "Д-р Петър Берон" в изпълнение на Дейност 3. „Предоставяне на Комплекс от интегрирани услуги от мултидисциплинарни екипи в общините Смядово, Ветрино и Болярово" по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", Договор №Д03-11 от 11.04.2022 г. по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. Представена бе презентация за празника 24 май на учениците от ръководителя на Комплекса Донка Иванова, а Ана Минчева, специалист интеграция на уязвими групи в Община Болярово и специалист в Бюрото по труда град Болярово, сподели с учениците своя път от СУ "Д-р П. Берон" в град Болярово през Университета до своята реализация в кариерно отношение в живота.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея".

 

  •