Начало » Новини » Новинa
Актуално
Фокус група по проект „Живот за сокола“ се проведе в Болярово

7 Юни 2023

В гр. Болярово се проведе фокус група по проект „Живот за сокола". В събитието се включиха 13 представители на ключови за проекта целеви групи - фермери, ловци, гълъбовъди, местна власт и представители на местния бизнес.

Целта на събитието бе да проучи доколко местната общност е запозната с ловния сокол и дребните бозайници, както и да постави други тематично свързани въпроси - да установи нагласите към мрежата Натура 2000, хищните птици и дребните бозайници, към фондовете за земеделие и околна среда на Европейския съюз, както и да установи ловни и земеделски практики в района. Участниците споделяха активно своите виждания и отправиха множество предложения за разрешаване на някои от предизвикателствата пред съвместното съжителство на хората и хищните птици.

Проект „Живот за сокола" е посветен на възстановяването и опазването на световнозастрашения ловен сокол в 28 защитени зони от Натура 2000. Главната цел на проекта е да подпомогне възстановяването на популацията, като намали въздействието на основните заплахи, съвместно с усилията по външни проекти за възстановяване на вида, които вече са доказали своя успех.

Проектът се координира от Българското дружество за защита на птиците и се изпълнява в международно партньорство със „Зелени Балкани", Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Румънското орнитологично дружество, НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България", Фондация за местообитанията - Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс".

Повече информация за проекта и предвидените дейности можете да научите от сайта му: www.Saveraptors.org.

Проект „Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.

 

  •