Начало » Новини » Новинa
Актуално
Кметовете на общините Болярово, Кумровец и Берово подписаха меморандум за сътрудничество

12 Юни 2023

 Кметът на Община Болярово Христо Христов, кметът на Община Кумровец, Република Хърватия, Робърт Сплейт и кметът на Община Берово, Република Северна Македония, Звонко Пекевски подписаха тристранен меморандум за сътрудничество.
Като звена на местното самоуправление и в съответствие с техните компетенции, Община Кумровец, Община Берово и Община Болярово се съгласяват да си сътрудничат пряко предимно в сферата на туризъм, селско стопанство, икономика, култура и културно наследство, изкуство, опазване на природата, работата с млади хора, социална солидарност, професионално обучение и образование.
Подписването на тристранния меморандум е и в изпълнение на решение на Общински съвет-Болярово. С общините Кумровец и Берово бе постигнато ползотворно сътрудничество в рамките на проекта „EuSave - Умни исторически селища", реализиран в периода 03.04.2019 г. - 02.09.2022 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите". Още тогава кметовете на трите общини си обещаха това сътрудничество да продължи и занапред в годините.

  •