Начало » Новини » Новинa
Актуално
Предстои Обществен форум „ Местна власт и граждани – заедно по пътя към Нулеви отпадъци“

20 Юни 2023

 Сдружение „Вяра, Образование и Бъдеще" (ВОБ), съвместно с Община Болярово изпълнява Проект № BG05SFOP001-2.025-0015 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци", финансиран по Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Социален Фонд.
Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта, община Болярово организира Обществен форум „ Местна власт и граждани - заедно по пътя към Нулеви отпадъци".
Общественият форум ще се проведе на 29.06.2023г. от 11.00 часа в Конферентна зала на НЧ „Възраждане - 1912г.", гр. Болярово.

  •