Начало » Новини » Новинa
Актуално
Превантивна среща преди лятната ваканция

22 Юни 2023

По инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Болярово се проведе среща с възпитаници на СУ „Д-р Петър Берон" гр. Болярово. Поводът бе краят на учебната година и предстоящата лятна ваканция. На срещата присъстваха Станислав Михов, началник на участък ПБЗН Болярово и Стамен Пенчев, инспектор към полицейския участък в Болярово. Секретарят на МКБППМН Янко Илчев заостри вниманието на учениците да са внимателни и предпазливи и да не допускат извършване на противообществени прояви, да не оскверняват сгради или други постройки, да не повреждат имущество на обществени места, тъй като това се счита за вандализъм. Специално внимание се обърна на риска от употребата на алкохол и наркотични вещества и последствията от използването им.
От своя страна представителят на РС ПБЗН насочи вниманието на подрастващите да внимават през пожароопасния сезон, да не играят с огън и други леснозапалими и избухливи вещества /пиратки, спирт, бензин, нафта и др./. Разясни им как да подадат сигнал, ако забележат пожар, както и защо е рисковано да се къпят и плуват в неохраняеми водоеми.
Полицейският инспектор Стамен Пенчев наблегна на безопасността при пресичане на улиците, в това число с велосипеди и тротинетки, опазването на обществения ред в населените места. Обясни на учениците, защо е хубаво своевременно да информират родителите си за местата, които посещават и хората, с които го правят.
През лятната ваканция малолетните, непълнолетните и техните родители могат да се обръщат за консултации в кабинета на секретаря на МКБППМН с адрес гр. Болярово ул. „9-ти Септември" №11 ет.1.

 

 

  •