Начало » Новини » Новинa
Актуално
Проектът, който направи невидимите хора и усилия видими

28 Юли 2023

Не е вярно, че ромите не искат да учат и да се развиват в кариерата. Не е вярно и че не могат пълноценно да работят в администрация или на други възлови позиции. И това го потвърди Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
„Този проект се фокусира върху невидимите хора. Върху хората, които са уязвими и имат нужда от подкрепа в своето ежедневие. Върху хората, които по някакъв начин не намират своето място в новините, в медиите. Ние живеем сред тях, но някак си не ги виждаме". Така започна заместник-кметът Нина Терзиева представянето на дейностите по проекта, реализирани на територията на община Болярово по време на пресконференцията, оргнизирана на 27 юли в заалата на НЧ „Възраждане-1912г".
Проектът се фокусира и върху невидимите усилия - на социалните работници, на здравните работници. „Ние считаме, че техните усилия са ни даденост, но не е така", каза още Нина Терзиева.
Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово" цели подобряване включването и овластяване на ромите, чрез въвеждане на ефективни механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.
Водещ партньор по проекта е Община Смядово. Партньори са общините Болярово и Ветрино, Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе", Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" и Норвежко-българска търговска камара, обясни още Нина Терзиева.

Стойността на проекта е 1 466 849.57 лева, от които 1 246 822,13 лева, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) - и национално съфинансиране (15%) - 220 027,44 лева.
С финансирането отпуснато на община Болярово бе изграден Комплекс за интегрирани услуги за групи в неравностойно положение. Там са разкрити работни места за социален работник, социален асистент, кариерен консултант, образователен медиатор, специалист интеграция на уязвими групи, медицински специалисти. Медиатор бе назначен в Болярово и от партньора по проекта - „Амалипе".
Ръководителят на комплекса Донка Иванова, която има висше образование сподели, че реално този проект й е осигурил работа и възможност за развитие, както я е амбицирал да продължава и с повишаването на квалификацията си. „Даде ми възможност и отблизо да видя истинските проблеми на хората и да ги осъзная", каза Донка Иванова на пресконференцията.
Другата млада жена с ромски произход и две висши образования Ани Николова, сподели: "Проектът ми помогна за по-добрата комуникация между мен и уязвимите групи. Чувствам се удовлетворена от работата, която върша и от това, че съм полезна на хората. Аз съпровождам потребителите и ги насочвам към комплекса за интеграция".
143-ма потребители от уязвими групи от цялата община ползват услугите на новия комплекс в Болярово.
По проекта бяха разкрити и седем работни места за работник-озеленители, които бяха назначени след проведено обучение по придобиване на професионална квалификация. Тези озеленители не само създават нови алеи в Болярово, но и помагат и за поддръжката на зелените площи в селата, за което кметските наместници изразиха своята блгодарност.
Проектът ще продължи да се изпълнява до 30 април 2024 г., но ръководството на община Болярово вече обмисля и неговото надграждане.
„Има доста хора от тази общност, която ние стимулираме. Даваме им възможност да учат, да се квалифицират и да могат да се реализират. И всичко това ще се надгражда", категоричен беше и кметът на община Болярово Христо Христов по време на пресконференцията.
Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея".

 

  •