Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово осигури нов автомобил за социалния патронаж

17 Август 2023

Изцяло нов лекотоварен автомобил беше осигурен за разнос на храната, приготвяна от Домашния социален патронаж в Болярово. Финансирането за него е от фонд "Социална закрила" по проекта на екипа на кмета на общината „Мобилност за доставка на топъл обяд в община Болярово".
Целта е да се подобри качеството на предоставяните социални услуги в домашния социален патронаж.
Косвено, изпълнението на проекта дава възможност за по-навременното разнасяне на храната по отделните населени места, някои от които са отдалечени на около 40 км от общинския център. Цели се и намаляването на разходи за гориво, чрез използването на нов автомобил.

  •