Начало » Новини » Новинa
Актуално
Кметът Христов: Увеличението на собствените приходи в бюджет 2023 е плод на добрата работа на общинската администрация

28 Август 2023

 Бюджет 2023 на Община Болярово предстои да бъде разгледан на заседание на Общински съвет на 14 септември. Това съобщи председателят на съвета Атанас Дженков на днешното обществено обсъждане на проекта за тази година и отчета за изпълнението на бюджета за миналата година.
Финансовата рамка на общината за тази година се внася едва сега Общинския съвет, заради закъснялото приемане на държавния бюджет, припомни кметът на общината Христо Христов. Освен увеличение на целевата субсидия, има сериозен ръст и при собствените приходи, което е плод на добрата работа, която върши администрацията, отбеляза още кметът на община Болярово.
За 2023 г. общият размер на проекта на бюджет за 2023 г. възлиза на 14 241 900 лв. Спрямо първоначалния бюджет за 2022 г., проектът за тази година е с ръст от над 3 милиона лева, отбеляза Мария Янчева, началник отдел „Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ".
Гласуваните със Закона за държавния бюджет трансфери за целева субсидия са 9 377 263 лв., което е с 23 % повече от миналата година.
От собствени приходи се очакват 2 053 727 лв., което е увеличение с около 19 %. Допълнително общината разполага за тази година с още 2 810 910 лв. преходен остатък.
За капиталови разходи в проекта на бюджета са заложени 3 258 281 лв. Част от обектите вече се изпълняват, въз основа на утвърденото още през месец март решение на Общинския съвет, уточни още кметът на общината Христо Христов. По други обекти в момента се извършват процедурите по избор на изпълнители.
Над 3 милиона лева са предвидените средства за основен ремонт и рехабилитация на общински сгради, улична мрежа и общински пътища. Останалите средства са за придобиване на активи и за капиталови трансфери.
През 2022 г. бяха извършени основен ремонт на кабинет по готварство в Средно училище „Д-р Петър Берон", ремонти на улици и други капиталови разходи за 1 296 353 лв. От тях 867 107 лв. са привлечено външно финансиране по проекти в сериозна конкуренция с други общини.
Както и през 2022 г., така и през 2023 г. в разходите на бюджета най-голям дял е отделен за социалните заведения - 33 %. Общата сума, отпусната за тях през 2023 г. е 4 668 149 лв., което е 21 % повече спрямо миналата година.
Издръжката на двете училища и детската градина с двата й филиала заема 19 % от бюджета на общината, като увеличението за тях спрямо миналата година е с 28 %.
Повече средства са заложени и за останалите функции в общината, така, че да се обезпечи нормалната им дейност.
На днешното обществено обсъждане присъстваха кметове и кметски наместници, общински съветници, представители на различните звена и отдели в общинската администрация, на социалните заведения, граждани.
Проектът за бюджет 2023 г. и отчетът за изпълнението на бюджета за 2022 г. ще бъдат обсъдени и от постоянните комисии в Общинския съвет, след което ще бъдат гласувани на заседанието на 14 септември.

  •