Начало » Новини » Новинa
Актуално
Разширяват обхвата на потребителите по проект „Грижа в дома в община Болярово“

14 Септември 2023

 Още един личен асистент ще бъде назначен по проект „Грижа в дома в община Болярово". Така осигурените работни места за лични асистенти в общината по този проект ще станат 12, като ще се разшири и обхватът на хората, които имат нужда от подобни грижи. Това съобщи заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева на пресконференция, на която бяха представени реализираните до момента дейности и постигнатите резултати по проекта.
„Грижа в дома в община Болярово" започна на 1 януари 2023 г. и ще продължи до 31 януари 2024 г. Той се реализира по процедура BG05SFPR002-2.001, финансирана от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.
Реално този проект е продължение на реализираните от 2021 г. насам в община Болярово. Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, обясни ръководителят на проекта Теодора Апостолова.
Освен 11 лични асистенти, назначено е и медицинско лице. Иванка Канева предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 71 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в град Болярово, с. Попово, с. Крушево с. Ружица, с. Денница, с. Оман, с. Стефан Караджово, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Воден, с. Крайново.
През месеците март и юни бяха проведени обучения на персонала и екипа по управление на проекта, а през юли премина и индивидуална супервизия.
С отпуснатите средства е закупено и работно облекло на личните асистенти и екипа по управление на услугата. Изградена е адекватна мрежа от качествени и устойчиви социални и здравни услуги, предлагани в домовете на потребителите, отговарящи на индивидуалните и специфични потребности на възрастните хора и хората с увреждания на територията на община Болярово.
Заместник-кметът Нина Терзиева изрази надежда, че програмата ще осигури финансиране за такива проекти и след 31 януари 2024 г. „Необходимостта от такива проекти е доказана и определено считам, че това е най-успешната мярка на територията на общината", подчерта Нина Терзиева.

  •