Начало » Новини » Новинa
Актуално
Два нови проекта за учебно-възпитателните заведения защити община Болярово

15 Септември 2023

 Два нови проекта, свързани с модернизация на образованието в община Болярово, защити общинската администрация, съобщи кметът Христо Христов пред родителите, учителите и учениците в днешния първи учебен ден.
По Механизма за възстановяване и устойчивост в условията на конкуренция с други 218 проекта, община Болярово защити пред Министерството на образованието 2 495 805 лв. за модернизация на Средно училище „Д-р Петър Берон". С тези пари ще се направи цялостна топлоизолация, ще се монтират фотоволтаични инсталации на покрива, ще се изградят климатична инсталация, достъпна среда за хора с физически увреждания, игрища за футбол, хандбал, баскетбол... Основен ремонт на сградата на средното училище в Болярово е правен преди 10 години. След реализирането на новия проект, чийто срок е 35 месеца, енергийният клас на сградата ще се повиши от С на А, а разходите за електроенергия ще намалеят с над 50 %. Освен основен ремонт е предвидено и цялостно преоборудване на кабинетите и класните стаи.
Другият проект е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, като отпуснатото финансиране е 20 200 лв. Договорът беше връчен на кмета на община Болярово от заместник-министъра на образованието Наталия Митева, съветника на министъра Росен Богомилов и директора на ЦОИДУЕМ Лало Каменов на официална церемония на 12 септември. По него ще се работи, както с родителите на учениците от СУ „Д-р П. Берон" - Болярово и ОУ „Стефан Караджа" - Стефан Караджово, така и на децата в ДГ „Здравец" и нейните филиали във Воден и Стефан Караджово. Проектът предвижда провеждане на общностни анкети, обучения, интерактивни родителски срещи, родителски лектории. Заложени са и дейности за включването на родителите в обществения живот на общината чрез прякото им участие в планирането, подготовката и реализацията на общностни прояви и кампании. Предвидена е и работа с детски учители и преподаватели, както и с непедагогическия персонал, с цел повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна среда. Продължителността на проекта е една година.
Учебната година беше тържествено открита днес в СУ „Д-р Петър Берон", ОУ „Стефан Караджа" и ДГ „Здравец".
Общо 183-ма са учениците в Средно училище „Д-р Петър Берон", в Основно училище „Стефан Караджа" са 49. Децата в ДГ „Здравец" и филиалите са 79.
В СУ „Д-р Петър Берон" вече има две професионални паралелки за готвачи - в 8-ми и в 9-ти клас.
В първи клас тази година в двете училища постъпиха общо 29 деца. За всички тях от кмета на община Болярово Христо Христов бяха осигурени подаръци за първия учебен ден.
За учениците от социално-слаби семейства отново ще бъдат отпуснати и помощи от общинския бюджет, за да им се подсигурят необходимите обувки и дрехи за училище.
135 са пътуващите ученици. Създадена е организация за осигуряването на безпроблемното им превозване дори от най-малките населени места като Иглика, Ситово, Оман до учебното заведение и обратно до дома.
Основният ремонт на училището в Стефан Караджово все още не е приключил. По тази причина е направена организация, като учениците от I до IV клас ще учат в Стефан Караджово в допълнителна сграда, в която не се извършват ремонти, а учениците от V-VII клас ще бъдат извозвани и ще учат в Средно училище „Д-р Петър Берон".

  •