Начало » Новини » Новинa
Актуално
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и с подвижна избирателна кутия

6 Октомври 2023

Община Болярово съобщава, че на 14.10.2023 год. (събота) изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване с подвижна избирателна кутия за хора с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си в изборното помещение.
Избирателите с трайни увреждания, които имат постоянен адрес в друга община, но желаят да упражнят правото си на избор по настоящ адрес, трябва да попълнят две заявления - Приложение № 17-МИ и Приложение № 13-МИ.
Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 28.04.2023 г.
Искането за вписване в избирателния списък по настоящ адрес може да бъде направено писмено в Информационния център на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ до 14 октомври 2023 г.
Във връзка с това отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" ще бъде осигурено дежурство на този ден.
Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.
Определената секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в Болярово е № 1 в Профсъюзния дом в Болярово на ул. „Девети септември № 3, ет.1. Избирателите, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в община Болярово, могат да заявят транспорт на дежурните телефони в изборния ден - 29.10.2023 г.

  •