Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

12 Октомври 2023

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО,
СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ,

Денят на българската община и местното самоуправление е сравнително нов празник в нашия календар.
През 1998 година Националното сдружение на общините в Република България решава 12 октомври, когато през 1882 година в Държавен вестник е публикуван Закона за общините и градското управление, да бъде утвърден за празничен ден.
Едва през 2021 година Министерският съвет на Република България обявява 12 октомври за ден на българската община и местното самоуправление.
Това е денят, посветен на възможността и отговорността голяма част от проблемите на хората да се решават от властта, която е най-близо до тях и нещо по-важно - да има власт възможно най-близо до хората, независимо от техния брой.
На жителите на община Болярово пожелавам здраве и заедно да развиваме общината, да подобряваме услугите и грижата за хората!
На колегите кметове и кметски наместници, специалисти и експерти в администрацията пожелавам здраве, да не щадим усилията си всеки ден и да не забравяме, че от нас зависи каква община създаваме!
Честит празник на българската община и местното самоуправление!
Нина Терзиева
И.д. Кмет на община Болярово
Съгласно Заповед № РД-5-657 от 25.09.2023 г.

 

  •