Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

1 Ноември 2023

 УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
БИБЛИОТЕКАРИ, ДРАГИ ЖУРНАЛИСТИ,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
В днешния празничен за всички българи Ден на народните будители се обръщам с признателност за труда и енергията, които влагате ежедневно, за да разпространявате просвещението, културата и вярата в по-доброто.
"Един народ, който има съзнание, култура, писменост, наука, непременно ще има светла и трайна бъднина!", е казал Васил Друмев.
Днешният празник е не само преклонение пред миналото, почит към първоучителите на Националното възраждане и освободителните борби като Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, д-р Петър Берон, Христо Ботев, Васил Левски, Стефан Караджа. Той е и един своеобразен поглед към бъдещето.
Такъв е и заветът на министъра на народната просвета Стоян Омарчевски и главният секретар д-р Филип Манолов, които на 28 юли 1922 г. подписват Окръжно № 17743 за провъзгласяването на 1 ноември за празник на българските будители. Да бъде празник на всички „големи и малки строители на нашето възраждане и освобождение, както и големите фигури на политико-обществени и културни дейци след освобождението", които „са завещали на поколенията своите несъкрушими, светли дела, които трябва да се сочат като примери, като образци на бляскаво изпълнен отечествен и национален, културен и граждански дълг".
Сред тях безспорно са и първите боляровски учители - поп Никола - Митрето от с. Пашакьой и поп Захари от с. Малък Боялък, Иван Даскала, Куарти Дражев, Желязко Кармашиков и много други, благодарение на които в община Болярово се градят училища и читалища.
Тези училища и читалища, в които вие, днешните учители и читалищни дейци, се опитвате да съхраните и да развиете нашите традиции и духовност, които предците ни са завещали в наследство.
Вие сте съвременните будители, от които очакваме не само да съхраним миналото ни величие, но и да го представим пред децата по най-добрия начин.
Трябва да помним, „че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното". И да предаваме този завет на децата си!
На всички вас, съвременни просветители и творци на изкуството, пожелавам здраве, силен дух и вяра в доброто бъдеще на България.
Честит Ден на народния будител!
Нина Терзиева,
И.д.кмет на Община Болярово

  •