Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово проведе информационна кампания под надслов: „МНОГООБРАЗИЕТО Е БОГАТСТВО, ЕДИНСТВОТО Е СИЛА, А ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ Е ПОБЕДА!“

16 Ноември 2023

Община Болярово проведе информационна кампания за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население в изпълнение на дейност №12 „Дейности за комуникация и информираност, овластяване и развитие на общността, организиране и провеждане на информационни кампании за преодоляване на дискриминацията и негативните нагласи срещу ромското население в общините Смядово, Ветрино и Болярово" по Проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г.
Кампанията се осъществи на 15.11.2023г в гр. Болярово (на центъра) и с. Стефан Караджово (НЧ „Стефан Караджа"), като в хода на реализацията й, в дните преди събитията, промоутъри популяризираха целите на проекта и отправяха към местното население апел за преодоляване на негативните стереотипи срещу малцинствата и насърчаване на взаимното уважение:
„Интеграцията е ключът към един обединен свят, в който многообразието не е просто поредното предизвикателство, а е истинско богатство. Едва когато се научим да гледаме отвъд физическите, етническите и културните различия, можем да се освободим от предразсъдъците, да почувстваме силата на единството и заедно да изградим бъдеще, основано на взаимно уважение, равни възможности и просперитет."
Основната цел на проекта е базирана върху подобряване включването и овластяване на уязвимите групи, чрез въвеждане на механизми за устойчиво осигуряване на ефективни интегрирани мерки, водещи до подобрено социално включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово.
Бенефициент на проекта е Община Смядово като реализацията му се осъществява в партньорство с общините Болярово и Ветрино, Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе", Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие" и Норвежко-българска търговска камара.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
Начало - 11.04.2022 г.
Край - 30.04.2024 г.
Стойността на проекта е 1 466 849.57 лева, от които 1 246 822,13 лева, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (85%) - и национално съфинансиране (15%) - 220 027,44 лева.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея".

 

  •