Начало » Новини » Новинa
Актуално
Стартира кампанията по подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев

11 Януари 2024

 Община Болярово съобщава на жителите на гр. Болярово и всички заинтересовани лица, че стартира кампания по подаване на заявления за закупуване на дърва за огрев от склад за отоплителен сезон 2024/2025 год. Право да закупят дърва за огрев имат физически лица, представители на едно домакинство, с постоянен и настоящ адрес в гр. Болярово, като разходите за транспорта и товаро-разтоварна дейност са за сметка на купувача. Съгласно Решение № 27 (от протокол № 3 от заседанието на 22.12.2023 г. по т. 9 от дневния ред) ОбС Болярово определи лимит до 5 /пет/ пространствени на домакинство, като се приети диференцирани цени на дървата за огрев, по групи купувачи както следва:
1. Първа група: На жители на община Болярово с постоянен и настоящ адрес, за лична употреба, без право на продажба, с лимит до 5 пр.м3 на домакинство - при цена 50 лв./пр.м3 с ДДС за дърва от твърди широколистни и при цена 45 лв./пр.м3 с ДДС за дърва от акация/гледичия,
2. Втора група: На жители на община Болярово, с постоянен и настоящ адрес, за лична употреба, без право на продажба, над определения лимит от 5 пр.м3 на домакинство - при цена 65 лв./пр.м3 с ДДС за дърва от твърди широколистни и при цена 55 лв./пр.м3 с ДДС за дърва от акация/гледичия;
Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пр.м3.
Срока за подаване на заявленията е до 31.03.2024 год. Заявленията се подават в деловодството на общината, като образеца на заявлението може да бъде изтеглен и от сайта на общината - Раздел „Общински горски фонд" - „Снабдяване с дърва за лична употреба".

  •