Начало » Новини » Новинa
Актуално
Десетметрова баница разточиха кандидати за мис и мистър в Болярово

16 Януари 2024

 Десетметрова баница разточиха дружно 36 кандидати за титлите мис и мистър на конкурс, проведен днес в Болярово. Празникът, посветен на ромската нова година, бе организиран от Община Болярово и Средно училище „Д-р Петър Берон". Инициативата е в рамките на проект „Модернизация на образователната система в Община Болярово чрез качествено интеркултурно образование", финансиран по договор № БС-33.22-4-006/21.08.2023 г., по Конкурсна процедура 33.22 - 2023, приоритет 4 на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Празникът започна с драматизирано представяне на легендите за ромите и прожекция на образователен филм за равенството между етносите. Новосформираните танцови състави „Перли" и „Диаманти" направиха своя дебют пред публика.
25 момичета и 11 момчета на възраст от първи до дванадесети клас се конкурираха за титлите мис и мистър. Жури с председател Дора Карагьозова, директор на СУ „Д-р П. Берон" и членове Златина Петкова, началник отдел Отдел "Образование, здравеопазване, социални дейности, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности" и Янко Илчев, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, оценяваше уменията на участниците да разточват баница за обредната трапеза, василска благословия и знанията им за поведение пред обществото. 36 свидетелства - за мис „Активност", мис „Вдъхновение", мистър „Надежда" и т.н., бяха раздадени накрая заедно с предметни награди, осигурени от Община Болярово. Празникът завърши, разбира се, с хоро, на което учениците всъщност обучиха своите учители.

  •