Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължават организираните мероприятия по проект: "Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово"

7 Февруари 2024

В края на месец януари и началото на месец февруари Сдружение „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие", партньор по проект: „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово", финансиран по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите" по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021г. организира две мероприятия на територията на община Болярово.

Първото се проведе на 30.01.2024г.  в СУ „Д-р П. Берон". Информационният семинар на тема: „Предотвратяване и противопоставяне на речта на омразата, дискриминацията- преодоляване на дискриминацията и негативните стереотипи срещу ромското население" с лектор - Любослав Ценов цели преодоляване на дискриминацията чрез предоставяне на информация и примери както и активно участие на учениците, ясно изразяване на мнения и позиции. Разясняване на „толерантността"  като висш добродетел.

Второто мероприятие се организира на 02.02.2024г. в с. Стефан Караджово и бе здравен семинар с лектор- Янко Анев. Присъстващите имаха възможност да получат здравни съвети от компетентно медицинско лице както и да им бъде измерено кръвно налягане. Теми, сред  дискутираните бяха здравословен начин на живот, хронични заболявания и практически мерки с цел превенция.

Дейностите по проект „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово" на територията на община Болярово продължават като крайният срок на договора е 30.04.2024г.

 

Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея". 

 

  •