Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВАЖНО ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!

27 Февруари 2024

 Община Болярово, уведомява всички животновъди регистрирани в ИИС на БАБХ, желаещи да ползват общински и държавни пасища, мери и ливади следва да подадат в срок от 01.03.2024г до 11.03.2024г. заявление по образец съгласно чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ до кмета на Общината.
Необходими документи при кандидатстване
1. Заявление - по образец
2. Удостоверение за липса на задължения от МДТ по постоянен адрес или по регистрация на фирмата. - при регистрация на община Болярово се издава служебно
3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект
4. Лична карта
5. Картончето за регистрация на зем.производител
6. Приложение 1 - по образец
7. Приложение 2 - по образец
От община Болярово

  •