Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово посреща представителни делегации от Италия, Испания, Португалия и Словения в периода 11-14 февруари.

12 Февруари 2024

Община Болярово посреща представителни делегации от Италия, Испания, Португалия и Словения в периода 11-14 февруари. Домакинството е петото международно събитие по проекта "Присъстващо управление на европейските културно-исторически ценности на традиционните земеделски райони" -winEU.rur, в което Община Болярово си партнира с община Ведра (Испания), община Кампанари (Италия), община Лузада (Португалия), словенската община Лендава. Шестият партньор по проекта е Местната инициативна група "Загорие-Сутла", която обхваща 11 общини в Хърватия.Проектът започна на 1 декември 2022 година. Дейностите по него ще се изпълняват до края на 2024 година. Финансирането е по програма "Граждани, равенство, права и ценности" (CERV) на ЕС, като общата му стойност е 148 010 евро.Целият проект е фокусиран в традициите, опита, иновациите, добрите практики при отглеждането на лозови насаждения, както и при производството на вино. Целта е да се идентифицират добри практики в лозарството и винопроизводството и да се популяризират. На 12 февруари  в зрителната зала на НЧ „Възраждане-1912" в град Болярово се проведе конференция по проекта и се представиха местни инициативи за подкрепа на местните винопроизводители, фермери и общности, както и лозаро-винарския и винен отрасъл на България, Югоизточния регион и регион Ямбол. В следващите дни гостите ще имат възможността лично да се запознаят с местните традиции и иновации във винопроизводството и лозарството чрез посещението на винарни в Югоизточния регион и на Културно-информационен център „Безистен"-Ямбол. На 14 февруари те ще се включат и в традиционното отбелязване на Трифон Зарезан. Празникът ще започне в 10 часа на лозовия масив в Стефан Караджово.Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.Финансирано от ЕС. Изразените мнения и виждания са само на автора и не отразяват непременно мнението на Европейския съюз и на Изпълнителната агенция „Европейско образование и култура" (EACEA). Нито ЕС, нито ЕАСЕА носят отговорност за тях.

  •