Начало » Новини » Новинa
Актуално
ФИНАНСИРАН ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

1 Април 2008

Финансиран проект за община Болярово

Подкрепа за близо 100 самотно живеещи възрастни и болни хора

Нина Терзиева

Договор за финансиране на проект “Помощ в семейна среда за достойни старини”, финансиран от оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” подписа на 28.03.2008г. в град София секретарят на община Болярово - Ангел Тодоров.

Проектът се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Целта, която е заложена в проекта е осигуряване на подкрепа и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи за хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, чрез развитие и подобряване на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” в община Болярово. Дейностите, които се предвижда да се изпълнят са: провеждане на информационна кампания сред потенциалните потребители, подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители, сключване на договори с потребителите на услугите, изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител, подбор на социалните асистенти и домашните помощници, обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги, прилагане на социалните услуги в общността „Домашен помощник” и „Личен асистент”, създаване на система от правила и прцедури за управление на основните рискове за потребителите и изграждане на цялостната необходима документация, популяризиране на проекта и резултатите от него.

Очакваните ефекти от реализацията на проекта са подкрепа за близо 100 самотно живеещи възрастни, самотни, болни хора на територията на община Болярово чрез подпомагане в ежедневието им и осигурена 11 – месечна заетост за 26 човека на 6 – часов работен ден.

Договорът е подписан за цялата първоначално заложена стойност в бюджета - 87 131,93 лева.

Проектът ще се изпълнява в партньорство с агенция “Граждански инициативи за местно развитие” – град Болярово и ще се прилага стриктно регламента на методиката за предоставяне на услугата в общността ”Социален асистент”, одобрена от директора на Агенцията за социално подпомагане.

  •