Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАЛЕСЯВАНЕТО – ГРИЖОВЕН ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

1 Април 2008

Залесяването – грижовен поглед към бъдещето

Бинка Величкова

Казват, че не е оставил никаква следа в живота си човек, който не е посадил поне едно дръвче. Много мъдрост има в тези думи и никой не би оспорил това.

Залесяването на площи с различни видове дървета е дейност, в която има наистина не само благороден замисъл, а и на дело доказана грижа за условията, в които ще живеем занапред. Даже не само ние, а и тези, които ще дойдат след нас през вековете.

На 27 март 2008 г. край с. Малко Шарково по съвместна инициатива на Държавно лесничейство – гр. Елхово и община Болярово, бяха засадени 7 дка борова гора. В залесяването се включиха 40 ученици от СОУ „Д-р Петър Берон” – Болярово. Под ръководството на Дойчо Христов, специалист в отдел „Общинска собственост” и инж. Живко Сотиров от Гр. Елхово подрастващите поработиха усилено, осъзнавайки важността на това, с което доброволно се бяха заели. А после, доволни от стореното, разказваха на своите съученици колко хубава навярно ще бъде младата иглолистна гора, когато израснат високо посадените от тях дървета /черен бор/

Защото умножената красота прави света по-приветлив, по-чист и уютен, нали?

  •