Начало » Новини » Новинa
Актуално
КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ В БЕДА?

1 Април 2008

Как да действаме в беда?

Бинка Величкова

Във връзка с провеждането на Деветото републиканско ученическо състезание „Защита при бедствия и аварии” – Кърджали 2008 г. в община Болярово беше организирано състезание под същия надслов. То се състоя на 27 март 2008 г. в двора на СОУ „Д-р Петър Берон”-Болярово. Организатор и ръководител беше г-жа Лиляна Атанасчева, специалист в „Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка” към община Болярово. В състезанието се включиха три отбора, състоящи се от 4 ученици във всеки отбор. Училището от Болярово се представи с два отбора – на седмокласниците и на осмокласниците. ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово се представи със свой сборен отбор.

Състезанието протече в два етапа. Първоначално беше извършена тестова проверка на теоретичните знания на учениците. Децата работеха отборно и се справиха с лекота.

Последва вторият, практически етап. Тук участниците /също по отбори/ трябваше да покажат уменията си за бързо поставяне на защитни маски, бягане с противогази, прескачане на препятствия, нанизване на спасителни пояси върху ос, херметизиране на врати. Последва демонстрация на усвоените медицински познания и умения. Участниците трябваше да покажат как се оказва първа помощ на пострадал, изпаднал в клинична смърт. Другата им медицинска задача се състоеше в оказване на помощ при счупване на дясното бедро над коляното с обилно кървяща рана. Благодарение на училищния лекар Янко Анев отборите получиха много добра предварителна подготовка за случая.

За оценка на теоретичната подготовка и практическите умения на учениците се погрижи жури в състав: Лиляна Атанасчева /председател/ и членове: Янко Анев - медицински фелдшер към СОУ „Д-р Петър Берон”- Болярово; Минчо Стоянов - преподавател по физическо възпитание и спорт в СОУ- Болярово.

Ето и класирането:

На първо място е отборът на осмокласниците от Болярово. Второто място беше присъдено на учениците от седми клас /СОУ „Д-р Петър Берон”/, а трето място зае отборът от Стефан Караджово. Всички отбори бяха наградени с колективни награди, както и индивидуална награда за всеки участник в състезанието.

Това бе едно оспорвано, много добре организирано състезание, където нашите деца показаха отлична подготовка, съобразителност, ловкост и амбиции за добро представяне. А всички, които наблюдаваха състезанието, имаше какво да научат. Защото бързото и правилно реагиране при възникнала авария, стихийно бедствие и въобще в екстремна ситуация, е залог за оцеляване и предпазване от нежелани последствия.

Отборът победител ще участва в областното състезание.

  •