Начало » Новини » Новинa
Актуално
КОНЦЕПТУАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДВУИ МАЛКО ШАРКОВО

2 Април 2008

Концептуално развитие на ДВУИ Малко Шарково

Семинар за трудотерапевти, ръководства и служители от Малко Шарково, Маленово и Елхово

Янка Микова

От 1 април до 6 април включително в ДВУИ с. Малко Шарково на посещение са Клаудия Хегер и Елизабет Томе от Сдружението за подпомагане на домове за хора с увреждания в чужбина – Германия.

През първият ден от посещението си гостите разговаряха с директора на Дома г-жа Дафинка Георгиева за развитието му. След това те посетиха дневните блокове в Малко Шарково и защитеното жилище в Болярово, като обърнаха внимание на обзавеждането на дневен блок 3, трудотерапевтите и храненето. Обсъди се работният семинар и се направи план за работа през седмицата, касаеща посещението на гостите.

На 2, 3 и 4 април г-жа Елизабет Томе ще проведе задълбочаващ семинар за трудотерапевтите и ръководствата от Малко Шарково, Маленово и 2 служители от защитено жилище Елхово по темите: музикална педагогика, психомоторика и творчески занимания. Паралелно с това г-жа Клаудия Хегер ще работи с екипа от блок 1 по аспектите: работа в екип /вземане на решения, конфликти, култура на спора/; правила – последствия; планиране на деня; планиране на седмица, месец, година; самостоятелност в ежедневието; ситуация на хранене в голямата столова; защитено жилище; санитарна къща.

На 5 април г-жа Томе ще даде съвети по единични случаи в блоковете. Едновременно с това г-жа Хегер ще изрази мнение за състоянието на възможностите за занимания в блок 5. След това те ще проведат разговор с директорката на ДВУИ и ще изразят своите впечатления.

През последния ден от престоя на гостите ще се планира работата в Дома до тяхното следващо идване, като се обърне внимание и на съдържателната страна при предстоящото им посещение.

  •