Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОПЕРАТИВКА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА С КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

2 Април 2008

Оперативка на кмета на общината с кметовете и кметските наместници

Общината започва Великденско почистване

Янка Микова

Общинският кмет на Болярово Христо Христов проведе редовна си месечна оперативка с кметовете и кметските наместници. Първият въпрос, който той засегна, бе хигиенизирането на населените места по повод на предстоящите Великденски празници. Във връзка с това той напомни, че направените заявки, отнасящи се до почистването на селищата, ще бъдат изпълнени своевременно. Заедно с това съгласно новият статут за населените места е необходимо табелите да се актуализират съобразно европейските изисквания – надписите да бъдат изписани на български език и на латиница. Проблемът е решен за селата, през които преминава II-класна и III-класна пътна мрежа. Необходимо е обаче надписите да се актуализират във всички населени места на територията на общината.

Кметът Христо Христов обърна внимание и на предстоящите ремонти. Очаква се скоро да започне работа по тях, като реализирането им ще зависи от финансовите възможности на общината. По отношение на местните данъци кметовете и кметските наместници се задължават да ги събират, защото населението е възрастно и няма възможност да пътува до общинския център. Във връзка със сметоизвозването селата, които са включени в него, ще получат от общината необходимите казани за смет. На останалите по-малки населени места ще се постави контейнер и казани за смет в центъра им.

От своя страна кметовете и кметските наместници поставиха текущи въпроси, засягащи отделните села по отношение на: сметоизвозването; регистрирането на земеделските производители, взели под наем пасища и мери; регистрация на Пенсионерския клуб във Воден и др.

Кметът на общината отговори на всички поставени въпроси и призова кметовете и кметските наместници за сериозно и отговорно отношение по поставените проблеми. С общи усилия населените места да станат приятно и удобно място за живеене.

  •