Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЩИНА БОЛЯРОВО – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ

10 Май 2008

Здравеопазването в община Болярово – състояние и проблеми

Решенията, които взема община Болярово, инициативите на общинската администрация за допълнително стимулиране и подпомагане на медицинския персонал имат положително влияние, но нормативната база, регламентираща здравеопазването се нуждае от усъвършенстване и промяна, понеже не се отчитат особеностите на района, бе заявено в докладната записка от секретаря на общината Ангел Тодоров на седмото заседание на ОбС. Населението е възрастно, пациентите не се намират компактно, а са разпръснати, големи са разстоянията между населените места. Заделените средства не гарантират сигурността на пациентите и това налага болниците да търсят помощ от общинските бюджети. Ниско е заплащането на средния и полувисш медицински персонал. Голямата бумагщина ограничава времето за лекуване на пациентите. Общопрактикуващите лекари не са мотивирани да се специализират – повишаването на квалификацията е за тяхна сметка. Предоставената, макар и безвъзмездно, материална база е остаряла и се нуждае от обновяване, а за тази цел няма предвиден от закона паричен ресурс. Към това се прибавят лошите комуникации; при финансиране на здравеопазването не се вземат предвид особеностите на района; трябва да се разработи регулаторен режим, чрез който да се ограничи дългото чакане пред лекарските кабинети от така наречените „дежурни болни”. Освен всичко това и Българският лекарски съюз да спре да се занимава със синдикална и политическа дейност, да излезе от анонимност и да започне да решава браншовите проблеми на лекарите в страната.

Пет лекарски практики е определила за община Болярово областната здравна карта, но са регистрирани само двама общопрактикуващи лекари. – д-р Галина Ганева за Болярово и Мамарчево и д-р Даниела Радева за Стефан Караджово. Освен това жителите на селата Воден и Попово се обслужват от д-р Христо Попдимитров, чиято практика е регистрирана в Елхово. Оценката е, че този състав от медици се справя добре с отговорностите си по здравеопазването на населението, въпреки трудните условия, при които работи. Зъболекарите в общината са д-р Янка Николова за Воден и Болярово и д-р Веселинка Стефаниева за Болярово и Мамарчево – те използват общинска база и не са получени оплаквания от работата им.

Постъпилите за лечение в МБАЛП „Свети Иван Рилски” – Елхово болни нарастват числено, през миналата година в болницата са влезли планираните 1,3 млн. лв. и затова е необяснимо, че за тази година е предвидено да постъпят едва 900 хил. лв. от НЗОК.

За училищното здравеопазване от бюджета на общината са изхарчени през миналата година 14327 лв. Медицинският фелдшер Янко Анев обслужва 510 деца. На учениците се осигуряват полагащите им се закуски, столовото хранене в СОУ „Д-р Петър Берон” продължава работата си. Центърът за спешна медицинска помощ в Болярово, оглавяван от медицинския фелдшер Генушева, осигурява денонощна медицинска грижа. През миналата година се разреши проблемът с остарелия медицински автомобил, бе извършен ремонт на сградния фонд.

В изготвения от РЦЗ Ямбол анализ за демографското състояние на населението в област Ямбол показателите за община Болярово са следните: населението за общината за 2006г. е 4735, за 2007г. – 4660. Раждаемостта за 2006г. е 6,8 на хиляда, а за 2007г. – 6,6 на хиляда. Естественият прираст за 2006г. е минус 18,3, а за 2007г. е минус 19,5.

  •