Начало » Новини » Новинa
Актуално
СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА МИКРОДОМ ВЪВ ВОДЕН

10 Май 2008

Спечелен проект за микродом във Воден

В дома ще се полагат грижи за 25 възрастни хора, ще бъдат разкрити 9 работни места

Микродом за възрастни хора в село Воден започва да се изгражда по проект, спечелен от община Болярово и финансиран от Социално-инвестиционния фонд. Договорът за финансирането му бе подписан от кмета на община Болярово Христо Христов на 22 април в София. Така се сбъдва едно няколкогодишно желание на местното ръководство за решаване на наболял социален проблем в общината със самотните възрастни хора. Стойността на проекта е 392 хил. лв. Община Болярово участва с 80200 лв. Процедурата за избор на изпълнител на обекта започва в началото на месец май. Ще бъде подписан тристранен договор между община Болярово, Социално-инвестиционния фонд и изпълнителя, след като той бъде избран при приключване на процедурата за това. Крайният срок за окончателното приемане на обекта е 6 януари 2009г.

Средствата по проекта няма да стигнат за две основни дейности – за изграждане на отоплителна инсталация и за обзавеждане на дома. Общината допълнително ще търси финансиране по тези пера.

Капацитетът на микридома във Воден е за 25 човека – възрастни, болни и самотни хора, с ниски пенсии и доходи. В социалното заведение ще бъдат разкрити 9 работни места, което също е твърде съществено за община като Болярово, където създаването на заетост е сериозен проблем. Домът напълно ще отговаря на съвременните европейски изисквания за подобен род заведения – възрастните хора в него ще са по двама в стая, със самостоятелни санитарни възли, модерна организация на хранене и т.н.

Сградата, която ще бъде преустроена за микродом за възрастни във Воден, е строена през 1968г. В същата сграда се намира и целодневната детска градина в селото, като градината и микродомът ще са с различни входове и няма да имат никаква връзка помежду си.

Социалната политика е сериозно и отговорно застъпена от местното ръководство в община Болярово. Проектите със социална насоченост, по които тук с работи, са много и разнообразни. В момента тече процедура по програма „Красива България” за определяне изпълнител за изграждането на хоспис. Хосписът ще се намира в сградата на бившата детска градина в Болярово. Стойността на проекта е 220 хил. лв.

Предстои назначаването на хората по проектите за домашен помощник и социален асистент. Така ще се осигури заетост за 26 човека от общината, които са безработни. Проектът продължава една година. Общата му стойност е 80 хил. лв. Освен че осигурява заетост на безработни, проектът има това качество, че осигурява грижа за болни и самотни хора в домашни условия, в привичната им среда, което е особено ценно за община като Болярово, където преобладават малките, разпръснати населени места. През задаващия се едногодишен период по спечеления проект ще бъдат обгрижвани 100 болни и самотни хора от общината.

Приключи проектът за социална кухня – тя функционираше през зимните месеци, но от 7 май отново заработи. Това стана срещу заплащане от 1 лв. дневно за ползвател на кухнята. 140 вече са заявили, че желаят да ползват кухнята при това условие, очаква се броят им да достигне до 200.

Припомням, че малко по-назад във времето в гр. Болярово бе открито защитено жилище, миналата година по „Красива България” бе направен основен ремонт на ЦДГ „Здравец” в общинския център, открит бе рехабилитационен център, Домът за жени с умствена изостаналост в Малко Шарково работи изключително успешно с немска фондация.

  •