Начало » Новини » Новинa
Актуално
БОЛЯРОВО – ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

4 Юли 2008

БОЛЯРОВО – домакин на Международна конференция

ЯТПП изпълнява успешно проект в полза на общината, нейните жители, природа и бизнес

Янка Микова

Международна трансгранична конференция „Европейски аспекти на природосъобразното екологично и биологично агроземеделие в района на Странджа – Йълдъз” се проведе в Болярово на 6 и 7 юни. В рамките на конференцията се организираха и двустранни срещи „Фирмено и институционално партньорство за биологичен агробизнес в района на Странджа – Йълдъз планина” между участниците от България и Турция.

ЯТПП в партньорство с община Болярово и Търговска борса – Къркларели, Турция, изпълняват проект „ЕДЕН СТРАНДЖА: Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата” по програма ФАР Трансгранично сътрудничество.

Във връзка с това е и проведената трансгранична конференция в Болярово, посветена на насърчаване на устойчивото развитие на Странджа – Йълдъз планина чрез подкрепа за растеж и екологичен агробизнес в светлината на членството на България в ЕС и предприсъединителната подготовка на Турция.

На конференцията се представиха презентациите: “Развитие на животновъдството в България и в международен план. Екологични аспекти.” от доцент д-р Митко Петев и “Производство на млечни продукти - състояние, развитие и екологични аспекти” от гл. ас. Красимира Добрева. Експерти на Ямболската търговско промишлена палата.представиха от своя страна презентациите “Натура 2000 – Европейска екологична мрежа – принципи, територии, финансиране” и “Обща селскостопанска политика на ЕС – принципи и основни характеристики”.

След теоретичната част официалните лица и гостите посетиха информационния офис и разсадника за плодови, технически и овощни култури, които са част от проекта за сътрудничество между двете страни. Турските ни приятели и участниците в международната конференция имаха удоволствието да се насладят и на чудесните изпълнения на традиционния национален детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”, който се проведе ден след началото на конференцията.

  •