Начало » Новини » Новинa
Актуално
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА – ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

4 Юли 2008

Социалната политика – приоритет в работата на общинското ръководство

16 души са назначени за „домашни помощници” на 48 възрастни хора

Янка Микова

Социалното подпомагане и социалните дейности са приоритет за боляровския край, тъй като преобладава възрастното население, стана ясно от секретаря на общината Ангел Тодоров на деветото заседание на местния парламент. През 2007 г. на територията на общината са предоставени 6 вида услуги: ДВУИ – с. Малко Шарково, защитено жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция, временна заетост, клуб на пенсионера и други дейности по осигуряването. От подразделенията на Агенцията за социално подпомагане по програмите за гарантиран минимален доход, еднократни помощи, целеви помощи, енергийна защита, семейни добавки и др. се предоставят още 17 вида услуги. По проекта „Акция човек” се работи заедно с експерти от сдружението за подпомагане на домове за хора с увреждания – Германия. Персоналът на ДВУИ и защитените жилища се обучават и по проект „Човешко достойнство”, финансиран от европейско-ирландска фондация и българска НПО. Центърът за социална рехабилитация и интеграция е с капацитет 25 души, обслужвани от 3 специалисти. Със средства от дарители и „Агенция за гражданска инициатива и местно развитие” се доставя храна на повече от 160 човека от Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево и Стефан Караджово. За еднократни помощи са одобрени 149 граждани, като са изплащани помощи на лица в тежко здравословно състояние, на абитуриенти, на граждани - пострадали при стихийни бедствия и др. През 2007 г. като „болногледач при домашни условия” по националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, дейност „Личен асистент” са работили 12 души. В проекта на общината по националната програма „ОСПОЗ” са назначени 16 продължително безработни като „домашни помощници” на 48 възрастни. Тази услуга включва поддържане на хигиена, пазаруване, административни услуги и др.

Отговорностите при изпълнението на задълженията в социалната сфера неминуемо ще се повишават и разширяват в бъдеще. Защото такива са изискванията на времето и условията, при които сега живеем. А община Болярово е способна да отговори на това предизвикателство.

  •