Начало » Новини » Новинa
Актуално
КМЕТСКА ОПЕРАТИВКА

4 Юли 2008

Кметска оперативка

Янка Микова

На редовната си оперативка кметът на общината Христо Христов обърна сериозно внимание на кметовете и кметските наместници да контролират опасностите от възникване на пожари. Необходимо е всеки ден те да се дават информация до ВиК и общинския център за водоснабдяването на селата. Целта е при възникване на авария да се реагира незабавно. Първият транш от раздаването на брашно по линията на БЧК е започнал, затова е желателно всеки ръководител да вземе брашното за хората си и да напомни на жителите, че плащането на местните данъци вече от 1 юли е без отстъпка. Общинският кмет съобщи, че в селата ще се организират общоселски събрания, на които хората ще могат да поставят своите проблеми и въпроси пред общинската администрация. По отношение на енергийните помощи, независимо от сложната процедура и завишените изисквания, нуждаещите се граждани да си подадат молби до съответните социални служби. Кметът се надява, че наред с писаните закони има и неписани човешки закони.

Във връзка с общопрактикуващия лекар д-р Андрей Ташев, център на неговата практика ще е Стефан Караджово. По определен график той ще посещава и останалите населени места, включени в практиката му – Голямо Крушево, Ружица, Горска поляна, Вълчи извор, Оман, Денница, Камен връх, ДВУИ - Малко Шарково и Болярово.

Жътвата е започнала във всички села. Времето е благоприятно и се очаква по-висок добив. Желателно е кметовете и кметските наместници да следят за раздаването на рентата - спазват ли се договорните отношения между наемодатели и арендатори.

Но отношение на въпросите на кметовете за включване на допълнителни хора в социалната кухня, кметът уточни, че капацитет й е 220 души. Затова е необходимо да се търсят други източници за финансиране /дарения, спонсорство и др./ и така да се помогне за решаването на проблема. Ще се обсъдят различни варианти и най-удачният ще бъде приет.

  •