Начало » Новини » Новинa
Актуално
В РИТЪМА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО

14 Юли 2008

В ритъма на ежедневието

Оперативно заседание с кметовете и кметските наместници

Бинка Величкова

В Болярово се състоя поредната традиционна среща, организирана от зам.-кмета Жельо Желев и секретаря Ангел Тодоров, на кметовете и кметските наместници с представители на различни служби и институции.

Екологът на общината Пенка Бобева засегна актуалния въпрос относно сметоизвозването в града и немалко селища в общината, което вече се обслужва от фирма. Тя призова да се следи за ритмичността и спазването на изготвените графици – за транспорта на сметта два пъти седмично. Освен това е нужно да се изготвят списъци на домакинствата в селищата с оторизирано сметосъбиране и съдовете, с които селата разполагат. Новораздадените казани за смет да се водят на строг отчет - срещу подпис на член от семейство.

Г-жа Мария Чанева началник на „Местни данъци и такси” разясни регламента за освобождаване от такса смет – в случай, че лицата са напуснали населеното място и съдовете за смет не се ползват /за определен период от време или окончателно/. Направи се и пояснения във връзка със спечеления от общината проект „Помощ в семейна среда за достойни старини”, който стартира от 1 юли с финансовата подкрепа на оперативна програма „Човешки ресурси” , съфинансирана от ЕС чрез Европейските социални фондове. Раздадоха се заявления-образци на кметовете и кметските наместници, които желаещите да работят като домашни помощници или социални асистенти, да попълнят. Нуждаещите се от такава услуга хора с увреждания ще заплатят такси, които варират от 0,17 лв. до 0,34 лв. на час – в зависимост от социалните доходи на лицата.

Секретарят на общината Ангел Тодоров представи на присъстващите г-жа Таня Дюлгерова, новия директор на Бюрото по труда – Елхово, чийто филиал е това в Болярово. Тя запозна местните ръководители с функциониращите програми. Стана ясно, че за социални асистенти могат да бъдат назначавани и хора, които в момента са безработни, на социално подпомагане. Освен това работодателите могат да наемат на подходяща работа и хора с увреждания, които биха се справяли добре, ако състоянието им позволява. Въпроси към нея последваха от Елена Анева, кмет на Воден и от Тодорка Метаксова, кмет на Малко Шарково.

Важен момент в работата беше присъствието на инж. Николай Христозов от фирма „Елтър”, която поддържа уличното осветление, както и на Желязко Андонов, началник на КЕЦ. Те отговориха на въпросите, касаещи тяхната дейност: подмяна на уличните лампи, регулиране на часовниците към електромерите, поставяне на нови осветителни тела. Нужно е кметовете и кметските наместници своевременно да правят заявките в тази сфера при зам.-кмета на общината. Проблеми наистина не липсват – наклонени електрически стълбове, провиснали проводници в резултата на променливото напрежение и т.н. Г-н Андонов припомни, че при изгаряне на електроуреди по вина на КЕЦ, кметовете трябва да уведомяват за съответните случаи, за да бъде назначена нужната проверка. В случай на централно изключване на електроподаването е желателно местната власт да бъде уведомявана.

  •