Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ УЧАСТИЕТО НА БОЛЯРОВО В СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ПО ПОД-МЯРКА 431-2

17 Септември 2008

Общинският съвет одобри участието на Болярово в създаване на публично-частно партньорство по под-мярка 431-2

Янка Микова

През 2007 година община Болярово проведе съвместно с община Елхово форум-процес, насочен към иницииране и регистриране на съвместна Местна инициативна група /МИГ/. В резултат на проведените избори за местни органи на власт настъпиха промени в ръководството на общинската администрация в Елхово. В момента община Елхово е заявила намерение да създаде самостоятелна МИГ, която не включва територията на община Болярово. Това се разбра от кмета Христо Христов на единадесетото заседание на ОбС. Община Болярово няма право до сформира самостоятелна МИГ, защото изискването е населението на територията, обхваната от една МИГ, да е минимум 10000 души.

Община Стралджа е отправила покана към община Болярово за създаване на Местна инициативна група /МИГ/. Във връзка с поканата за набиране на Заявления по под-мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./ община Болярово съвместно с община Стралджа организира и осъществи работна среща между представителите на местната власт, стопанския и нестопанския сектор от двете общини, която се проведе на 18 август в Стралджа. Във връзка с това Общинския съвет на своето единадесето заседание одобри участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявления за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013 г./за създаване на Местна инициативна група на територията на общините Болярово и Стралджа – с обща площ 1343,3 кв.км.

Въз основа на Протокола от срещата на 18 август общинските съветници приеха като партньори за подписване на партньорска декларация и подаване на Заявлението организации от стопанския и нестопанския сектор. Водещата организация по проекта е община Стралджа, представител на общините Стралджа и Болярово при подписване на партньорската декларация отново е община Стралджа, представлявана от кмета на общината Митко Андонов, а за представител от община Болярово по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация Христо Христов – кмет на община Болярово.

Във връзка с успешното изпълнение на проекта боляровската община осигурява: помещение за офис на проекта, офис техника, оборотни финансови средства в размер на 3000 лв. Парите ще бъдат възстановени впоследствие от бюджета на проекта.

  •