Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО СЕ ПРЕЗЕНТИРА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

25 Септември 2008

В Болярово се презентира проект на Общинското училищно настоятелство

Ромски и български ученици ще представят концерт „Заедно напред”

Янка Микова

Проект „Чрез изкуство към промяна” следва два от основните приоритети на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” – достъп до качествено образование и засилване на социалното включване, сподели директорът на дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” и председател на Общинското училищно настоятелство в Болярово София Минева, която на 24 септември направи презентация на проекта, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от Европейския социален фонд чрез Министерството на образованието и науката по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051РО001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”. Договарящ орган е същото министерство чрез дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, а негов изпълнител - Общинското училищно настоятелство. Партньори са община Болярово и Асоциацията за образование, култура и изкуство. Общата цел е да се подобри степента на социалното включване на ромските ученици в училищния живот, като се преодолява дискриминацията спрямо тях. В проекта ще участват СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”. Идеята му е да подпомогне личностното развитие на ромските деца чрез разнообразни извънкласни мероприятия.

Проектът „Чрез изкуство към промяна” обхваща 9 дейности, като всяка една от тях води до реализацията му. Ще се създаде Школа „Танцът в нас”, в която ще бъдат включени 158 ученици от двете училища. Първият етап от работата й е насочен към разработване на информационни материали от самите ученици. Предвидените 10 материала ще обхванат историческите, културните и специфичните традиции на ромските и българските общности на местна почва. През вторият етап ще се изработят 10 символа – 5 български и 5 ромски, които ще представят визуално българските и ромските традиции. Третият етап е изготвянето на рисунки с конкретни танцови костюми от двете групи. Ще се изработят 50 рисунки с различни танцови костюми от ромския и българския етнос като се търсят допирните точки в двата етноса, а през четвъртия етап ще се разучат 4 български и 4 ромски танца и ще се подготви един обединяващ танц.

В една от дейностите е заложена изложба, в която ще бъдат включени информационните материали, разработени от учениците за историческите и културни традиции в ромския етнос, както и изработените символи и рисунки. След приключване на изложбата ще се организира базар-разпродажба на изработените материали, като набраните средства ще подпомогнат работата в Школата.

Най-впечатляващата дейност по проекта е организирането на морски празник за три дни, където участниците заедно със своите родители и учители ще могат да си починат и отморят сред морския климат.

За финал се предвижда организиране на концерт „Заедно напред” пред 300 души, чиято цел е да се представи пред широката публика различните танцови интерпретации, както и съвместната работа по създаването на общ танц. За целта ще бъдат закупени 40 костюма – 20 ромски и 20 български, които след това ще се ползват от Школата при други изяви и мероприятия. По време на концерта ще се заснеме и клип, който ще се излъчи по местната телевизия.

Представянето на презентацията уважиха с присъствието си кметът на община Болярово Христо Христов, секретарят на общината Ангел Тодоров, началникът на отдел „Европейски проекти” Нина Терзиева, общинският съветник Мария Петрова, родители, учители, ученици от СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Стефан Караджа”, както областни, регионални и местни медии.

  •